Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego

PDFzawiadomienie o wyborze oferty - część II.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze oferty część II (scan).pdf
 

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część I.pdf
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część I (scan).pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.PDF

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

PDFZAŁĄCZNIK NR 1a - WIATY - Program funkcjonalno-użytkowy.pdf
PDFZAŁĄCZNIK NR 1b - STOJAKI - Program funkcjonalno-użykowy.pdf
PDFSTWiORB.pdf
PDFPrzedmiar - wiaty.pdf
PDFPrzedmiar - stojaki.pdf
 

Wersja XML