Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie

PDFRozstrzygnięcie przetargu.pdf

 

PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

PDFwyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf

 

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFzawiadomienie o przedłuzeniu terminu składania ofert.pdf

 

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFzałacznik nr 6 - kosztorys informacyjny.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ.pdf

PDFzałącznik nr 1a do SIWZ - wykaz budynków jednorodzinnych.pdf

PDFZałącznik Nr 1b do SIWZ - Wykaz budynków wielolokalowych na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.pdf

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz narzędzi.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML