Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 19.12.2013 r

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia planu sesji RM na 2014 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia WPF.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. uchwały budżetowej na 2014 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. upowaznienia Kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf

PDFProjekt uchwały w spr.zmiany uchwały Nr XXV-202-09 RM w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2009 r.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML