Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju Gminy Zawadzkie

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016 - 2022.pdf
Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016 - 2022.pdf
 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007-2015

PDF0 - Strategia Zawadzkie - okladka spis.pdf

PDF1 - Strategia Zawadzkie - wstep.pdf

PDF2 - Strategia Zawadzkie - diagnoza.pdf

PDF3 - Strategia Zawadzkie - Analiza SWOT.pdf

PDF4- Strategia Zawadzkie - misja.pdf

PDF5 - Strategia Zawadzkie - cele strategiczne.pdf

PDF6 - Strategia Zawadzkie - priorytety.pdf

PDF7 - Strategia Zawadzkie - wdrazanie.pdf

PDF8 - Strategia Zawadzkie - podsumowanie.pdf

PDF9 - Strategia Zawadzkie - załączniki.pdf

Wersja XML