Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego

PDFzawiadomienie o wyborze oferty (scan).pdf
PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu (scan).pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFSIWZ scan.pdf
PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - WIATY - Program Funkcjonalno-użytkowy.pdf
PDFSTWiORB.pdf
PDFPrzedmiar - wiaty.pdf
 

Wersja XML