Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomosci zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

PDFrozstrzygnięcie przetargu.pdf

PDFogloszenie.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFZałacznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFzałacznik nr 6 do SIWZ - kosztorys informacyjny.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ -SOPZ.pdf

PDFzałącznik nr 1a do SIWZ - wykaz budynków jednorodzinnych.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.pdf

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz narzędzi.pdf

 

 

Wersja XML