Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19.12.2013 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII-389-13 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-390-13 w spr. uchwały budżetowej na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-391-13 w spr. zmiany uchwały Nr XXVII-217-12.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-392-13 w spr. upoważnienia Kierownika OPS w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-393-13 w spr. zmiany uchwały Nr XXV-202-09.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-394-13 w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-395-13 w spr. przekazania skargi do WSA.pdf

 

 

Wersja XML