Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie" - etap I roboty budowlane

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (pdf).pdf
PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf
PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ (scan).pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu (scan).pdf
PDFSIWZ (scan).pdf
PDFSIWZ.pdf
 

ZIPDokumentacja projektowa.zip
ZIPSTWiORB.zip
ZIPPrzedmiary.zip
 

Wersja XML