Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.01.2014 r

PDFProjekt uchwały w sprawie powyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych na 2014 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych za 2013 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wystosowania protestu przeciwko likwidacji dyżurów nocnych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem.pdf

 

Wersja XML