Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki 2021

ZAWADZKIE! - Tutaj MIESZKAM, PŁACĘ i DECYDUJĘ – ROZLICZAM PIT W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

DOCXZAWADZKIE-tutaj mieszkam, płacę i decyduję.docx
 

PDFUchwała nr XXIII_165_20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr XXIII_166_20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf
 

 

Uwaga nowe wzory formularzy podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

DL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
DR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf
IL-1 Informacja o lasach.pdf
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
IR-1 Informacja o gruntach.pdf
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opadatkowaniu.pdf
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf
ZIN-1 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIR-3 Załącznik do informacji o grumtach - dane pozostałych podatników.pdf

ZIR-3 Załącznik do informacji o grumtach - dane pozostałych podatników.pdf

 

Wersja XML