Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2014

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego z roku 2014

Numer zarządzenia Data utworzenia Treść
841_XXIV_2014 30.09.2014 PDFzarządzenie Nr 841 XXIV 2014.pdf
871_XXIV_2014 18.11.2014 PDFZarządzenie 871_XXIV_2014 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w UM Zawadzkie.pdf
834/XXIV/2014 17.09.2014 PDFZarządzenie Nr 834_XXIV_2014 w sprawie rozpatrzenia uwag do SUiKZP Miasta i Gminy Zawadzkie .pdf
818/XXIV/2014 20.08.2014 r.

PDFZarządzenie w sprawie ustalenia zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie do przedszkoli, szkół i ośrodków.pdf

DOCZałącznik Nr 1.doc

PDFZałącznik Nr 2.pdf

DOCZałącznik Nr 3.doc

DOCZałącznik Nr 4.doc

812/XXIV/2014 06.08.2014 r. PDFZarządzenie Nr 812-XXIV-2014 w spr. wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf
753/XXIV/2014 08.04.2014 r PDFZarządzenie 753_XXIV_2014 - dni wolne od pracy w zamian za święta.pdf
733/XXIV/2014 26.02.2014 r PDFZarządzenie Nr 733-XXIV-2014 w spr.podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetó wyborczych.pdf
720/XXIV/2014 28.01.2014 r PDFZarządzenie nr 720_XXIV_2014 z dnia 28.01.2014 w sprawie zmian w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UM Zawadzkie.pdf
Wersja XML