Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - 2014 r.

Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

Lp. ZADANIA
15. PDFogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.pdf
14. Dostawa sprzetu komputerowego - 28.11.2014 r
13. Dostawa sprzetu komputerowego
12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku
11. Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do garaży w Zawadzkiem
10. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w IV kwartale
8. Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do garazy w Zawadzkiem
7. Remont dróg gminnych w Gminie Zawadzkie
6. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkie
4. Przebudowa ulic Waryńskiego i Szpitalnej w Zawadzkiem
3. Remont drogi gminnej ulicy Andrzeja w Zawadzkiem
2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Osiedle Świerkle w Zawadzkiem
1. Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy

 

Zamówienia z wolnej ręki

Lp.  
1.

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży w Zawadzkiem – 17.10.2014 r.

PDFogloszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
PDFogloszenie o zamowieniu z wolnej reki.pdf

Wersja XML