Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze oferty (scan).pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFzawiadomienie nr 1 o modyfikacji treści SIWZ i o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie nr 1 o modyfikacji treści SIWZ i o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (scan).pdf
PDFzal. nr 1 do SIWZ_poprawiony.pdf
PDFzał. Nr 1 do SIWZ _poprawiony (scan).pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia (scan).pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 1 (scan).pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu (scan).pdf
PDFSIWZ z załącznikami.pdf
PDFSIWZ z załącznikami (scan).pdf

Wersja XML