Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Słonecznej, Chrobrego i Kopernika w Kielczy

PDFrozstrzygnięcie przetargu.pdf

 

PDFwyjaśnienie nr 3.pdf

 

PDFwyjaśnienie nr 1.pdf

PDFwyjaśnienie nr 2.pdf

PDFprzedmiar poprawiony1.pdf

PDFprzedmiar poprawiony 2.pdf

 

PDFogloszenie.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFstwior.pdf

PDFZagospodarowanie terenu I.pdf

PDFdokumentacja techniczna cz.I.pdf

PDFdokumentacja techniczna cz.II.pdf

PDFprzedmiar robót cz.I.pdf

PDFprzedmiar robót cz.II.pdf

Wersja XML