Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania oferty - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: "Budowa PSZOK dla gminy Zawadzkie"

Rozstrzygnięcie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

PDFprotokół z postępowania.pdf

PDFoświadczenie brak powiazan.pdf

PDFzaproszenie do skladania oferty wraz z potwierdzeniem opublikowania.pdf

PDFoferty.pdf

 

PDFogloszenie.pdf

PDFzaproszenie do skladania oferty.pdf

PDFwzor oferty.pdf

PDFprojekt umowy.pdf

 

 

Wersja XML