Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2021

PDFZarządzenie Nr 448_XXXI_2021 w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie - usuwanie azbestu.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 444_XXXI_2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 413_XXXI_2021 z dn. 21.01.2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021_2022 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 405XXXI2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad rozliczania zadań powierzonych do wykonania Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” spółka z o.o. z.pdf

Wersja XML