Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2021

PDFZarządzenie Nr 543 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Zarządzenie Nr 530/XXXI/2021 w sprawie określenia procedury kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie

PDFZarządzenie Nr 530_XXXI_2021.pdf 
 

Zarządzenie Nr 520/XXX/2021/A uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów wnioskowania do Rady Miejskiej w Zawadzkiem o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zawadzkie

PDFzarządzenie 520.XXXI.2021.A.pdf

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zasad wydawania, rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

PDFZarzadzenie Nr 464 w sprawie zasad wydawania, rejestracji upowaznien i pelnomocnictw w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem (scan).pdf
 

PDFZarządzenie Nr 510-XXXI-2021 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.pdf

PDFZarządzenie Nr 499XXXI2021.pdf

PDFZarządzenie Nr 453_XXXI_2021 w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu lokali uzytkowych w zasobach gminy Zawadzkie.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 472_XXXI_ 2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem.pdf

PDFZarządzenie Nr 471_XXXI_2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Żędowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 448_XXXI_2021 w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie - usuwanie azbestu.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 444_XXXI_2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 413_XXXI_2021 z dn. 21.01.2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021_2022 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 405XXXI2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad rozliczania zadań powierzonych do wykonania Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” spółka z o.o. z.pdf

Wersja XML