Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.01.2014 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-396-14 w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do uzyskania pomocy w ramach realizacji programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-397-14 w spr. przyjęcia lokalnego programu osłonowego pn. Jem-rosnę-uczę się.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-398-14 w spr. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-400-14 w spr. wystosowania protestu przeciwko likwidacji zespołu dyżurnych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-401-14 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-402-14 w spr. przyjecia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-403-14 w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-404-14 w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-405-14 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf

 

Wersja XML