Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 24.02.2014 r

PDFprojekt uchwały w spr. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XIII-97-11.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XIII-98-11.pdf

PDFprojekt uchwały w spr.wymagań jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf

 

Wersja XML