Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - rok 2021

Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

L.p.  Zadania
1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

 

 

Zapytania ofertowe

L.p.  Zadania
1.  Świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie
Wersja XML