Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - rok 2021

Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

L.p.  Zadania
1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza
3. Rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego i Ks. Wajdy w Żędowicach
4. Budowa sieci oświetleniowej wzdłuż ul. Kolejowej w Zawadzkiem
5. "Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - etap II"
6. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem - Budżet obywatelski
7. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem - Budżet obywatelski"
8. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem - Budżet obywatelski"
9. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Zawadzkiem, nr 105632O ulica Ks. Wajdy oraz nr 105607O ul. Dworcowa poprzez przebudowę przejść dla pieszych”

 

 

Zapytania ofertowe

L.p.  Zadania
1.  Świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie
2.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie.

Ofertę należy złożyć do godz. 14:00 w dniu 30 sierpnia 2021 r.

PDFZaproszenie do skaładania oferty.pdf

PDFFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - azbest 2021 (gmina Zawadzkie) .pdf

Opublikowano: 24.08.2021 r.

Wersja XML