Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

PDF2021_BZP 00005400_04_P(plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja 3).pdf
 

PDF2021_BZP 00005400_03_P (plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja 2).pdf
 

PDF2021_BZP 00005400_02_P(plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja).pdf
 

PDF2021_BZP 00005400_01_P (plan potępowań o udzielenie zamówień v.1).pdf
 

Wersja XML