Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze do Przedszkola Publicznego

w Kielczy na rok szkolny 2021/2022

 

podstawa prawna:

 

 

 Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kielczy ogłasza nabór                  na 25 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

 

Od 15 lutego 2021r.

do 5 marca 2021r.

 

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

do 24 marca 2021r.

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

 i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 26 marca 2021r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 29 marca 2021r.

do 6 kwietnia 2021r.

 

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

do 8 kwietnia 2021r.

 Załączniki do pobrania:

PDFwniosek o przyjęcie 2022-23.pdf
PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata- 2022.pdf
PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf
PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny.pdf
PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
 

Wersja XML