Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 31.03.2014 r

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora GOSiT-u.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf

 

Wersja XML