Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Zawadzkie

Rok  
2022

PDFUchwała nr 659 RIO nt. opinii o prawidłowosci planowanej kwoty długu.pdf
PDFUchwała nr 740 RIO nt. opinii o mozliwości sfinsnowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf

PDFBudżet gminy Zawadzkie na 2022 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031.pdf

PDFOpinia RIO na temat możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf
PDFOpinia RIO na temat projektu uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

2021

PDFUchwala-nr-xxiv-176-20-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-na-2021-r.pdf
PDFUchwala-nr-xxiv-177-20-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-na-lata-2021-2029.pdf

Projekt budżetu gminy Zawadzkie na 2021 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. (1).pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029 (1).pdf

PDFUchwała Nr 477 RIO w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr 482 RIO w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr 483 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
 

2020

Budżet Gminy Zawadzkie 2020 r

PDFOpinie RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zawadzkie oraz o możliwości sfinsnowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej na 2021 r. .pdf

2019 Budżet Gminy Zawadzkie - 2019r.
2018 Budżet Gminy Zawadzkie - 2018r.
2017 Budżet Gminy Zawadzkie - 2017 r.
2016 Budżet Gminy Zawadzkie - 2016 r.
2015 Budżet Gminy Zawadzkie - 2015 r.
2014 Budżet Gminy Zawadzkie - 2014 r.
2013 Budżet Gminy Zawadzkie - 2013 r.
2012 Budżet Gminy Zawadzkie - 2012 r.

 

Wersja XML