Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Miejskiej

Składy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w kadencji na lata 2010-2014.

Komisje problemowe Rady Miejskiej w Zawadzkiem powołane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2010 r.
 
Komisja Rewizyjna
 
 1. Piotr Guzy – Przewodniczący Komisji
 2. Beata Mańka-Kulik – Członek
 3. Danieliusz Gałązka – Członek
 4. Ryszard Opas – Członek
 5. Andrzej Orłowski - Członek
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza
 
1. Kazimierz Szmal - Przewodniczący Komisji
2. Dariusz Nowosielski - członek
3. Brygida Polak - członek
4. Paweł Klencz - członek
5. Joachim Bielski - członek
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki 
 1. Beata Mańka-Kulik – Przewodnicząca Komisji
 2. Brygida Polak – Członek
 3. Piotr Beier – Członek
 4. Joachim Bielski – Członek
 5. Joachim Szulc - Członek
 
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
 
1. Danieliusz Gałązka - Przewodniczący Komisji
2. Kazimierz Szmal - członek
3. Dariusz Nowosielski - członek
4. Piotr Guzy - członek
5. Józef Romberg - członek 

 

Wersja XML