Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej ulicy Andrzeja w Zawadzkiem

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

PDFogloszenie.pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFMAPA POGLĄDOWA.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

 

 

Wersja XML