Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31.03.2014 r.

PDFUchwała Nr XLI-412-14 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFUchwała Nr XLI-413-14 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrketora GOSiT-u.pdf

PDFUchwała Nr XLI-414-14 w spr. przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf

PDFUchwała Nr XLI-415-14 w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr XLI-416-14 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFUchwała nr XLI-417-14 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XLI-411-14 w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

 

Wersja XML