Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.

PDFZarządzenie 744_XXIV_2014 z dnia 24.03.2014 w sprawie przedstawienia RM w Zawadzkiem i RiO w Opolu spr. z wyk. budżetu za 2013 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 744XXIV2014 z dnia 24.03.2014 r..pdf

PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawadzkie za 2013r..pdf

Wersja XML