Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.04.2014 r

PDFProjekt uchwały w spr. nawiązania współpracy między Gminą Zawadzkie a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf

 

Wersja XML