Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania rok 2014

Lp. Sprawozdanie
6. PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r..pdf
5. PDFInformaca z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 2014 r..pdf
4 PDFZarządzenie z wykonania budżetu za 2014r.pdf
PDFZałącznik Nr1 Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014r.pdf
PDFZałącznik Nr2 Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2014r.pdf
PDFZałącznik Nr3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2014r.pdf
PDFZałącznik Nr4 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za 2014r.pdf
PDFZałącznik Nr5 Sprawozdanie z wykonania doch. i wyd. zadania zlecone.pdf
PDFZałącznik Nr6 Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu.pdf
PDFZałącznik Nr7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego.pdf
PDFObjaśnienia do wykonania budżetu za 2014r.pdf
PDFSprawozdanie z Instytucji kultury za 2014r.pdf
PDFInformacja o stanie mienia - 2014 r.pdf
3.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014 r..pdf

2.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za II kw.2014 r..pdf

1

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Zawadzkie za I kwartał 2014 r..pdf

Wersja XML