Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.04.2014 r.

PDFUchwała nr XLII-418-14w spr. zmiany budżetu gminy.pdf

PDFUchwała nr XLII-419-14 w spr. zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf

PDFUchwała Nr XLII-420-14 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała nr XLII-421-14 w spr. przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała nr XLII-422-14 w spr. nawiązania współpracy między Gminą Zawadzkie a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf

 

Wersja XML