Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.05.2014 r

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalnośc Dyrektora GOSiT-u.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przekaznia skargi do WSA.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejetru zabytków.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII-386-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MiGBP.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu ZGŚl.Op.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX-346-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-389-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13.pdf

 

 

 

Wersja XML