Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania-sig.pdf
 

PDFinformacja z otwarcia ofert-sig.pdf
 

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSWZ-sig.pdf
ZIPZałacznik nr 1 do SWZ Dokumentacja Techniczna.zip
 

Wersja XML