Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w IV kwartale

PDFzawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej.pdf
 

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf
 

PDFzałacznik nr 6 - kosztorys informacyjny.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz narzędzi.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 1b do SIWZ - Wykaz budynków wielolokalowych na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFzałącznik 1a do SIWZ - wykaz budynków jednorodzinnych.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFogłoszenie o przetargu opublikowane.pdf

 

PDFogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf

 

 

Wersja XML