Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25.08.2014 r.

PDFUchwała nr XLV-448-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13.pdf

PDFUchwała Nr XLV-449-14 w spr. wyrażenia zgody na wnisienie dopłaty do kapitału rezerwowego ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o.pdf

PDFUchwała Nr XLV-450-14 w spr. rozpatrzenia skargi na dizałalnośc Dyrektora GOSiT-u.pdf

PDFUchwała Nr XLV-451-14 zmieniająca uchwałę Nr XXII-176-05.pdf

PDFUchwała nr XLV-452-14 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFUchwała nr XLV-453-14 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFUchwała nr XLV-454-14 w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty oraz umorzenie zaległości czynszowych.pdf

PDFUchwała nr XLV-455-14 w spr. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.pdf

PDFUchwała Nr XLV-456-14 w spr. dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego.pdf

 

Wersja XML