Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna - OPS Zawadzkie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 2021”poszukuje osób  zainteresowanych  udziałem w programie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoznacznymi.

Pliki do pobrania:

DOCXkarta zgłoszenia.docx
DOCXogłoszenie-Opieka wytchnieniowa.docx
 

 

Wersja XML