Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - etap II"

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania-sig.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert -sig.pdf
 

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SWZ nr 1 -sig.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ-plac zabaw II etap-sig.pdf
ZIPdokumentacja techniczna.zip
 

Wersja XML