Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2014 r

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 12.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 17.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 18.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 19.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 22.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 24.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 1.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 3pdf.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 4.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 5.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 6.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 7.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 8.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 9.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 10.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 11.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 13.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 14.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 15.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 16.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 20.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 21.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 23.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 25.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 26.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13.pdf
 

Wersja XML