Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 16.01.2012 r

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 16 stycznia 2012 r. godz. 15.30 sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

PDFPorządek obrad sesji.pdf

Projekt uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Zawadzkiem

PDFprojekt uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu.pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2011 r.

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdan komisji za 2011 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2011 r.

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działaności Komisji Rewizyjnej za 2011 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Zawadzkiem dotyczące działań Rady Powiatu Strzeleckiego zamierzających do likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem

PDFprojekt uchwały w sprawie stanowiska RM.pdf

Projet uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/11

PDFprojet uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII100 11.pdf

Wersja XML