Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.10.2014

PDFUchwała Nr XLVII-460-14 w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-461-14 w spr. zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-462-14 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-463-14 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Zawadzkie z orgazniacjami pozarzadowymi na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-491-14 w spr. zmiany uchwały Nr XXXVIII-389-13 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVII-490-14 w spr. zmiany uchwały Nr XLIV-445-14 w spr. udzielenia poręczenia.pdf
PDFUchwały Nr XLVII-464-489-14 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.pdf
 

Wersja XML