Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Zawadzkie - 2015 r.

 

PDFUchwała nr 39-2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu opinia dot. możliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFUchwała Nr 668-2014 z dnia 19 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu - prawidłowość planowanej kwoty długu w WPF.pdf
 

JPEGObjaśnienia.jpeg
PDFProjekt budetu gminy na 2015 r..pdf
PDFWPF na lata 2015-2022.pdf
 

Uchwała nr III-10-14 w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
Uchwała nr III-9-14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinsnowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 r.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF.pdf
 

Wersja XML