Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Zawadzkiem, nr 105632O ulica Ks. Wajdy oraz nr 105607O ul. Dworcowa poprzez przebudowę przejść dla pieszych”

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu-sig.pdf
 

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert-sig.pdf

 

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
 

PDFdokumentacja skan.pdf
PDFinwentaryzacja oznakowania.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPROFILE PODŁUŻNE.pdf
PDFPRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFSCHEMAT ZAASILANIA.pdf
PDFzagospodarowanie terenu.pdf
PDFOPIS STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.pdf
PDFSTAŁA ORGANIZACJA RUCHU.pdf
PDFBIOZ.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
PDFZgłoszenie.pdf
PDFZaświadczenie.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf
 

Wersja XML