Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny

ROK 2022

PDFZarządzenie Nr 699.pdf
Zarządzenie Nr 699/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

PDFZarządzenie Nr 690XXXII2022 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Zarządzenie Nr 677/XXXII/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 
PDFZarządzenie Nr 677 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Zarządzenie Nr 658/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

PDFZarządzenie Nr 658 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organziacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem .pdf

ROK 2021

PDFZarządzenie Nr 543 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf
PDFZarządzenie Nr 529_XXXI_2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UM w Zawadzkiem .pdf

PDFZarządzenie Nr 444XXXI2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Rok 2020

Zarządzenie Nr 197/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, opublikowane w dniu 31 stycznia 2020 r., Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 402 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Reulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem — pdf.pdf
PDFZarządzenie Nr 402 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (scan).pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 402.pdf

PDFZarządzenie Nr 290 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (scan).pdf

PDFZarządzenie Nr 290 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

PDFZarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

 

Rok 2019

Zarządzenie Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z dnia 1 lutego 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

ROK 2018

Zarządzenie Nr 391/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

PDFRegulamin Organizacyjny 2018 r. - zmiana.pdf

 

PDFZarządzenie Nr 440-zmiana Regulaminu Organizacyjnego UM w Zawadzkiem.pdf

Rok 2018

PDFZarządzenie Nr 391_XXVIII_2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 5 marca 2018 w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego UM Zawadzkie.pdf

Rok 2017

PDFZarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Zarzadzenie Nr 174 XXVII 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

 

Rok 2016

PDFZarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym.pdf

 

Rok 2015

PDFZarządzenie Nr 20_XXV_2015 z dnia 29 stycznia w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.pdf
PDFZarządzenie Nr 16XXV2015.pdf

 

 

Rok 2014

PDFZarządzenie 795_XXIV_2014 z dnia 04.07.2014 -wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego UM.pdf
PDFZarządzenie nr 767_XXIV_2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UM.pdf

 

Rok 2013

PDFZarządzenie nr 701_XXIII_2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu UM Zawadzkie.pdf
PDFZarządzenie 659_XXII_2013 w sprawie wprowadzenia zmien w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza 583_XXIII_2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UM w Zawadzkiem.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza 579_XXIII_2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UM w Zawadzkiem.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 583_XXII_2013 z dnia 27 lutego 2013 r..pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 579_XXII_2013 z dnia 19 lutego 2013 r..pdf
PDFZarządzenie Burmistrza nr 578_XXIII2013 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UM Zawadzkie.pdf

 

Rok 2012

PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego nr 642_XXIII_2012 z dnia 17 lipca.pdf
PDFZarządzenie Nr 421_XXII_2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 września 2012 r w sprawie znian w Regulaminie Organizacyjnym UM Zawadzkie.pdf
PDF372_XXII_2012 - Zarządzenie Burmistrza z dnia 24 lipca w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminia Organizacyjnym UM Zawadzkie.pdf
PDFNr 360- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf
PDF244_XXII_2012_zarządzenie_w sprawie_wprow_zmian_w_regulaminie_organizacyjnym.pdf

 

Rok 2011

PDFzarzadzenie_192_xxi_2011.pdf
PDFZalacznik_nr2_schemat_organizacyjny.pdf
PDFZalacznik_nr1_regulamin_organizacyjny.pdf

 

 

Wersja XML