Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 05.12.2014 r

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Zawadkziem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX_39--13 Rady Miejskiej w Zawadkziem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.pdf
 

Wersja XML