Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 05.12.2014

PDFUchwała Nr II-2-14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr II-3-14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr II-4-14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-5-14 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-6-14 w sprawie powołania Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-7-14 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-8-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.pdf
 

Wersja XML