Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.12.2014

PDFUchwała nr III-10-14 w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFUchwała nr III-11-14 w spr. zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13 RM w Zawadzkiem z dnia 19.12.2013 r. w spr. uchwały budżetowej na 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr III-12-14 - zmiana uchwały Nr XLVII-460-14 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr III-13-14 w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Zawadzkiego.pdf
PDFUchwała Nr III-14-14 w spr. dopłaty do cen 1 m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała nr III-10-14 w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFUchwała nr III-9-14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML