Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.01.2015 r

PDFProjekt uchwały w spr. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia planu sesji na 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyznaczenia wiceprzewodniczącego RM - podróże służbowe.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.pdf

 

Wersja XML