Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - 2015 r.

Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

Lp. ZADANIA
8. Świadczenie usług przewozu publicznego transportu zbiorowego 2016
7. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105622 O ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem
6. Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Zawadzkiem.
5. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
4. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego
3. Remont dróg: ul. Miarki i Sosnowej w Kielczy oraz łącznika ul. 1 Maja i Ks. Wajdy w Żędowicach
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej nr 105629 O ul. Świerklańskiej w Zawadzkiem oraz na odcinku drogi gminnej nr 105609 O ul. Krótkiej w Zawadzkiem

 

Wersja XML