Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.01.2015

PDFUchwała Nr IV-15-15 w spr. wyznaczenia wiceprzewodniczącego RM do wykonywania czynnosci polegających na zleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego.pdf
PDFUchwała Nr IV-16-15 w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr IV-17-15 w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr IV-18-15 w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr IV-19-15 w spr. wyznaczenia OPS w Zawadzkiem do realizacji zadania okreslonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.pdf
PDFUchwała Nr IV-20-15 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.pdf
PDFUchwała Nr IV-21-15 w spr. przystąpienia do sporządzenia misjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.pdf
PDFUchwała Nr IV-22-15 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr IV-23-15 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf
 

Wersja XML