Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadencja Burmistrza Zawadzkiego 2014-2018

68-XXVI-2016 31.05.2016 PDFZarządzenie Nr 68-XXVI-2016 z dnia 31 maja 2016 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.pdf
25/XXVI/2016 23.02.2016 r. PDFZarzadzenie 25_XXVI_2016 z dnia 23 lutego 2016 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.pdf
15/XXVI/2016 28.01.2016 r.

Zarządzenie Nr 15/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina ZawadzkieZarządzenie Nr 15/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie

PDFZarządzenie 15_XXVI_2016 z dnia 28 stycznia 2016 r..pdf

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie

PDFZałącznik Nr 1 .pdf

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie

PDFZałącznik Nr 2 .pdf

186/XXV/2015 14.10.2015 r. PDFZarządzenie Nr 186-XXV-2015 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.pdf
157/XXV/2015 01.09.2015 r. PDFZarządzenie Nr 157_XXV_2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszlanego w drodze przetargu oraz ogłoszenia wykazu.pdf
153/XXV/2015 18.08.2015 r PDFZarządzenie 153_XXV_2015 w sprawie powołania zespołów ds. opracowania SRG na lata 2016-2022.pdf
152/XXV/2015 18.08.2015 r. PDFZarządzenie 152_XXV_2015 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu Wyprawka Szkolna.pdf
149/XXV/2015 17.08.2015 r. PDFZarządzenie 149_XXV_2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf
141/XXV/2015 10.08.2015 r. PDFZarządzenie 141_XXV_2015 w sprawie zmiany czasu pracy Urzedu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf
100/XXV/2015 29.05.2015 r. PDFZarządzenie Nr 100_XXV_2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Żędowicach. .pdf
90/XXV/2015 20.05.2015 r PDFZarządzenie Nr 90 w sprawie konsultacji społecznych.pdf
82/XXV/2015 06.05.2015 r. PDFZarządzenie przyznawanie Patronatu Burmistrza Zawadzkiego.pdf
81/XXV/2015 06.05.2015 r.

PDFZarządzenie Plebiscyt na Najlepszego Sportowca, Trenera i Osobowości.pdf

DOCKarta.doc

48/XXV/2015 18.03.2015 r. PDF48_XXV_2015 w sprawie zasad i terminów przekazywania dokumentów przez jednostki budżetowe oraz środków finansowych na wydatki jednostek budżetowych Gminy Zawadzkie.pdf
36/XXV/2015 20.02.2015 r. PDFZarządzenie Nr 36 w spr.wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf
32/XXV/2015 16.02.2015 r. PDFZarządzenie Nr 32 w spr.wyzanczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015 r..pdf
30/XXV/2015 12.02.2015 r. PDFZarządzenie Nr 30 w spr.podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetó wyborczych.pdf
28/XXV/2015 11.02.2015 r. PDFZarządzenie Nr 28 w spr. zmiany układu wykonawczego.pdf
21/XXV/2015 29.01.2015 r. PDFZarządzenie nr 21 w spr. ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy w roku 2015.pdf
20/XXV/2015 29.01.2015 r. PDFZarządzenie Nr 20 w spr.wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UM w Zawadzkiem.pdf
19/XXV/2015 19.01.2015 r. PDFzarzadzenie Nr 19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w roku 2015.pdf
17/XXV/2015 13.01.2015 r. PDFZarządzenie Nr 17 w spr. układu wykonawczego.pdf
16/XXV/2015 09.01.2015 r. PDFZarządzenie nr 16 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UM w Zawadzkiem.pdf
11/XXV/2015 02.01.2015 r. PDFZarządzenie Nr 11 w spr. powołania Zespołu zadaniowego ds. organizacji Dni Gminy Zawadzkie.pdf
10/XXV/2015 02.01.2015 r. PDFZarządzenie Nr 10 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki i krajoznawstwa;kultury i sztuki.pdf
8/XXIV/2014 30.12.2014 r. PDFZarzadzenie Nr 8 w spr. zmiany układu wykonawczego.pdf
7/XXIV/2014 22.12.2014 r. PDFZarządzenie nr 7 w spr. diagnozowania potrzeb w zakresie dożywiania oraz kontroli warunków spożywania posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.pdf
6/XXIV/2014 22.12.2014 r. PDFZarządzenie Nr 6 w spr. ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego w roku 2014 w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej, ozn. jako dz.Nr 4302 z m.2, ob.Zawadzkie.pdf
5/XXIV/2014 12.09.2014 r. PDFZarządzenie Nr 5 w spr. zmiany układu wykonawczego.pdf
4/XXIV/2014 09.12.2014 r. PDFZarządzenie Nr 4 w spr. zmiany ukłądu wykonawczego.pdf
3/XXIV/2014 09.12.2014 r. PDFZarządzenie Nr 3 w spr. zmiany budżetu gminy na rok 2014.pdf
26/XXV/2015 06.02.2015 r PDFZarządzenie Nr 26_XXV_2015 z dnia 6 lutego w sprawie zmiany Zarządzania Nr 24_XXV_2015.pdf
24/XXV/2015 03.02.2015 r PDFZarządzenie Nr 24_XXV_2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw Żędowice i Kielcza..pdf
Wersja XML